ติดต่อเรา


ฝ่ายดูแลลูกค้า

+66(0)83-455-1000

วันจันทร์ – เสาร์

9.00 น. – 18.00 น.

ตามเวลากรุงเทพ ประเทศไทย

@nuBangkok

nuBangkok สำนักงานใหญ่

เลขที่199/74 ถนน สุขุมวิท ซอย 8

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย

กทม. 10110 ประเทศไทย

nu@nuBangkok.com